MAPA STRÁNKY

O projekte
- autor
- história
- vznik
- ciele
- rozvoj
- ocenenie

Vzdialená správa
- vzdialená správa
- technické riešenie VS

Višegrad
- nové smerovanie
- projekt v ČR

Kontakty
- autor projektu
- vzdialená správa
- prevádzkovateľ stránky

Fotogaléria
- fotogaléria
- fotogaléria DROGYVON

Realizácia projektu - referencie
Rovniankova 14, BA5
   - pilotný projekt
   - vyjadrenie predsedu

Medveďovej 21, BA5
   - dom opatrovateľských služieb
   - realizácia projektu
   - špecifické riešenia

Mierová 2 a 4, BA2
   - bytový dom
   - poštové schránky

Rovniankova 16, BA5
   - pokračovanie projektu
   - kontajnerové stojisko
   - inventúra s PDA

Technické riešenie
Základné prvky
   - zákaldné technické prvky
   - umiestnenie zariadení

Dobrá komunikácia
   - digtálny dorozumievací systém

Identifikácia pri vstupe
   - prístupový systém DEK SIEŤ
   - výťahový kontrolný systém

Odolnosť voči útokom
   - elektromagnetické zámky
   - prečo elektromagnety?
   - ako vybrať správny zámok?

Efektívne monitorovanie
   - kamerový systém

Inteligentná správa domu
   - pomoc domovým samosprávam
   - software BBIQ
   - vzdialená správa

Organizačné riešenie
Zapojte sa do projektu
   - dôležité na úvod
   - ako sa zapojiť do projektu
   - financovanie projektu
   - podpora pilotných realizácii

realizácia a správa
   - realizácia projektu
   - správa systému

Občania a polícia
   - spolupráca s políciou
   - podmienky spolupráce
   - stretnutia s políciou
   - dom pod zvýšeným dohľadom
   - ako sa zapojiť do spolupráce
   - vývoj kriminality BA

Doručovanie pošty
   - prístup pre poštára
   - nové poštové schránky

Odvoz odpadu
   - spolupráca s OLO
   - organizačné riešenie

Požiarna prevencia
   - stanovisko autora

SaNI - straty a nálezy identifikátorov
   - SaNI straty a nálezy
   - CEI centrálna evidencia
   - kryptovanie
   - postup pri nájdení
   - ochrana evidencie

Projekt Drogyvon - Pentagon
- história domu

Predprojektová príprava
   - žiadosť o podporu
   - zabezpečenie pred projektu
   - predpoklad úspešnosti
   - príprava pred projektom
   - výsledky prípravy

Realizácia projektu
   - cieľ projektu
   - technická časť
   - organizačná časť
   - fakty realizácie

- slovo autora
- napísali o projekte

Zhodnotenie projektu
   - úloha SBS

Dokumenty
- domový poriadok
- ochrana osobných údajov

Zákony
   - novela zákona 182/1993
   - prehľad zákonov

- ostatné dokumenty

Propagácia projektu
- filmy na DVD
- články
- TV a rozhlasové relácie
- prezentácie

Otázky a odpovede
- otázky a odpovede


home