SPOLUPRÁCA S POLÍCIOU

Nakoľko celý projekt Bezpečné bývanie je zameraný na ochranu majetku a osôb je prirodzené, že jeho aktívnou súčasťou sa stane aj Polícia. Veľakrát sa občania sťažujú na nečinnosť polície v boji s vandalizmom a kriminalitou tak rozšírenou práve v anonymnej hromadnej bytovej výstavbe. No boj proti kriminalite je nie len úlohou polície ale každého z nás a náš projekt ponúka možnosť reálnej spolupráce a prepojenia medzi políciou a občanmi s využitím technických a organizačných prvkov projektu. Každý si musí ale uvedomiť , že kvalitná spolupráca polície s občanmi nie je záležitosťou jedného telefonátu, jedného týždňa ani mesiaca a vybudovanie vzájomnej dôvery si vyžaduje ochotu a osobnú zainteresovanosť každej účastnej strany.


polícia polícia polícia


Prvky spolupráce s políciou:
  • stretnutia "Občania a polícia"
  • dom pod zvýšeným dohľadom polácie
  • policajt na domovej schôdzy
  • asistencia pri objasňovaní trestnej činosti
Spolupráca s políciou je založená na úplnej dobrovoľnosti občanov a ich záujme pomocť pri objasňovaní trestnej činnosti a potláčaní prejavov vandalizmu.


home