OTÁZKY A ODPOVEDEstránka < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >

odrazkaKto sa môže zapojiť do projektu?
Do projektu sa môže zapojiť každý bytový dom na Slovensku, ktorý chce zlepšiť kvalitu a bezpečnosť bývania v dome, bez rozdielu veľkosti - počtu bytových jednotiek, či bez ohľadu na vlastnícke vzťahy v dome. Dôležité však je, aby mal dom funkčný výbor zástupcov vlastníkov a aby o projekte rozhodol kompetentný zástupca domu.    sipka viac

odrazkaAko sa môže bytový dom zapojiť do projektu?
Pokiaľ sa zástupcovia vlastníkov rozhodnú zapojiť do projektu, je potrebné, aby zvážili možnosti domu a postup realizácie. Dôležitá je príprava, komunikácia s obyvateľmi a správne chápanie využitia jednotlivých prvkov projektu.
  sipka odporúčaný postup pre zástupcov vlastníkov pred samotnou realizáciou

odrazkaKto financuje projekt?
Komplexná realizácia projektu nie je možná bez finančnej účasti vlastníkov a nájomcov domu z ich fondu opráv alebo iných finančných zdrojov a dotácii. Dom bude znášať všetky finančné náklady na nákup a inštaláciu jednotlivých technických zariadení. Organizačnú časť projektu finančne zabezpečujeme my ako autor projektu, poskytneme vám bezplatne poradenské služby - konzultácie, prezentácie, vypracovanie návrhu technicko-organizačného riešenia... Po zrealizovaní technickej časti projektu vám umožníme využívať všetky organizačné a podporné aktivity, ktoré sú alebo budú začlenené do projektu.
  sipka možnosť finančnej spoluúčasti autora na technickej realizácii

odrazkaAko sa zapojiť do spolupráce s políciou a získať nálepku na dom?
Ak je v dome zrealizovaná technická časť projektu, t.j. zabezpečenie vstupných dverí systémom využívajúcim identifikačné média DEK kľúče je možné pristúpiť na spoluprácu s políciou. Dom musí mať zároveň fungujúci výbor domovej samosprávy a ochotu zástupcov domu pristúpiť na túto spoluprácu. Odporúčame odsúhlasenie spolupráce na domovej schôdzy. Ďalšou podmienkou je, aby obvodné odd. PZ, kde sa dom nachádza, súhlasilo so zapojením do projektu.
  sipka odporúčaný postup a zoznam obvodných odd. PZ zapojených do projektu

odrazkaAko sprístupniť uzamknuté kontajnerové stojisko pracovníkom OLO?
V súčasnosti je organizačne riešený odvoz odpadu v mestskej časti Bratislava - Petržalka. Pokiaľ je aj na Vašom kontajnerovom stojisku nainštalovaný prístupový systém DEK, je potrebné ho sprístupniť pracovníkom OLO. Prosíme Vás, aby kompetentná osoba (legitímny zástupca domu) kontaktoval firmu RYS na tel č. 02-53412923, kde Vám poskytneme potrebné informácie a konkrétne identifikačné čísla "olo" DEK kľúčov, ktoré si zadefinujete do svojej databázy DEK kľúčov.
  sipka viac informácii o sprístupňovaní kontajnerových stojísk


home