OTÁZKY A ODPOVEDEstránka < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >

odrazkaKto môže schváliť sprevádzkovanie prístupového systému v bytovom dome?
Sprevádzkovanie systému v bytovom dome môže odsúhlasiť spoločenstvo vlastníkov, alebo vlastníci bytov na domovej schôdzi. Pokiaľ je vlastníkom bytového domu iný subjekt (mesto, iná právnická osoba), tento má právo rozhodnúť o zrealizovaní technickej alebo organizačnej časti projektu v dome.

odrazkaAko si vybrať vhodné technické riešenie zabezpečenia bytového domu?
Správny výber technických zariadení veľakrát závisí od správnych informácií. Často sa stáva, že montážne firmy neinformujú svojich zákazníkov aj o iných možnostiach zabezpečenia, ani o ich využití pri riešení konkrétnych problémov. Chceme vám pomôcť získať správne informácie, aby vaše rozhodnutie, resp. výber bol správny, aby ste v budúcnosti nečelili kritike spoluvlastníkov.

Dôležitým kritériom pri výbere technického riešenia je plná kompatibilita s inštalovaných zariadeniami, možnosť inovácie, rozšírenia a prispôsobenia jeho vlastností potrebám vyplývajúcich z konkrétnych požiadaviek domu na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku ľudí.

  sipka desať otázok, ktoré vám pomôžu pri výbere technických zariadení

odrazkaPrečo odporúčame inštalovať elektromangetické zámky?
  sipka výhody elektromagnetických zámkov

odrazkaAko postupovať pri výbere správneho elektrického zámku?
  sipka odporúčania pri výbere elektromagnetického zámku

odrazkaKto môže inštalovať technické zariadenia?
Odporúčame, aby ste sa u nás informovali o autorizovaných motnážnych firmách, ktoré sú oboznámené s projektom, zaškolené ohľadom inštalácie a prevádzky technických zariadení.
  sipka viac informácii o realizátoroch technickej časti projektuhome