PILOTNÉ REALIZÁCIE

Aký dom sa môže uchádzať o pilotnú realizáciu v regióne...

V rámci jednotlivých krajov je možné realizovať tzv. pilotnú realizáciu s cenovým zvýhodnením a kompletným bezplatným poradenstvom v oblasti organizačného zabezpečenia projektu. Podmienky, ktoré musí obytný dom spĺňať pre poskytnutie finančnej pomoci sú nasledovné:

1. Viacbytový dom nachádzajúci sa v hromadnej bytovej zástavbe s odporúčaným počtom bytových jednotiek min. 48.

2. Dom by mal byť charakterizovaný ako dom s vysokým stupňom anonymity, ktoré sa prejavuje medzi obyvateľmi a spôsobuje problémy ako napr.: prejavy vysokého vandalizmu a problém s udržiavaním poriadku v dome, nekontrolovaný vstup osôb do obytného domu, prespávanie bezdomovcov, neplatiči, nedostatočná bezpečnosť obyvateľov a nedostatočne chránený prístup k bytom ... a ďalšie problémy, ktoré trápia obyvateľov anonymných sídlisk.

3. Existencia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

4. Fungujúci a aktívny výbor zástupcov vlastníkov bytov (výbor domovej samosprávy). Môže byť aj novozvolený, alebo prípravný výbor s minimálne dvomi členmi, pričom títo sú ochotní spolupracovať na projekte, s ktorým sa musia vopred oboznámiť.

5. Vytváranie fondu opráv – predpoklad finančného zabezpečenia projektu so strany domu.

6. Predpoklad 51% súhlasu vlastníkov a nájomcov domu s realizáciou projektu.home