AKO SPRÍSTUPNIŤ KONTAJNEROVÉ STOJISKO PRE ODVOZ ODPADU

V súčasnosti je organizačne riešený odvoz odpadu v mestskej časti Bratislava - Petržalka. Pokiaľ je aj na Vašom kontajnerovom stojisku nainštalovaný prístupový systém DEK, je potrebné ho sprístupniť pracovníkom OLO. Prosíme Vás, aby kompetentná osoba (legitímny zástupca domu) kontaktoval firmu RYS na tel č. 02-53412923, kde Vám Mgr. Kosturková poskytne potrebné informácie a konkrétne identifikačné čísla "olo" DEK kľúčov, ktoré si zadefinujete do svojej databázy DEK kľúčov.

Postup:
1. V doleuvedených zoznamoch si vyhľadajte, do ktorého rajónu patrí Váš dom

2. Kontaktujte autora projektu na tel.čísle 02-53412923

3. Vyžiadajte si zoznam identifikačných čísel "olo" DEK kľúčov pre príslušný rajón

5. Tieto identifikačné čísla "olo" DEK kľúčov príslušného rajónu zaregistrujte do svojoj databázy DEK kľúčov (postupujte ako pri pridávaní nových kľúčov do databázy identifikátorov), prípadne o to požiadajte správcu vašej databázy (napr. montážna firma)

6. Kompetentný pracovník OLO bude informovaný o sprístupnení Vašeho kontajnerového stojiska.

7. Informácie a celá registrácia sú zdarma.pdf zoznam ulíc podľa "olo" obvodov Bratislava - Petržalka
pdf technické a organizačné riešnie, (pdf)


home