AKO SA MÔŽE DOM ZAPOJIŤ DO SPOLUPRÁCE "OBČANIA A POLÍCIA"?

Pokiaľ je aj vo Vašom dome nainštalovaný prístupový systém DEK a slobodne ste sa rozhodli sprístupniť spoločné priestory domu Polícii SR prosíme Vás, aby kompetentná osoba (legitímny zástupca domu) kontaktoval firmu RYS na tel č. 02-53412923, kde Vám Mgr. Kosturková poskytne potrebné informácie a konkrétne identifikačné čísla policajných DEK kľúčov, ktoré si zadefinujete do svojej databázy DEK kľúčov. Následne Vám bude odovzdaná nálepka, ktorou si označíte svoj dom. Príslušné obvodné oddelenie PZ bude informované o tom, že Váš dom im bol sprístupnený.

Postup:
1. V doleuvedených zoznamoch si vyhľadajte, či je obvodné odd. PZ SR, do ktorého patrí Váš dom, zapojené v projekte

2. Kontaktujte autora projektu na tel.čísle 02-53412923, Mgr. Kosturková

3. Vyžiadajte si "policajnú" nálepku a pre registráciu nálepky uveďte údaje o svojom dome a správcovi databázy DEK kľúčov

4. Poštou Vám bude zaslana "policajná" nálepka s registračným číslom a zoznam identifikačných čísel "policajných" DEK kľúčov príslušného obvodného odd. PZ SR

5. Tieto identifikačné čísla "policajných" DEK kľúčov príslušného obvodného odd. PZ SR zaregistrujte do databázy DEK kľúčov (postupujte ako pri pridávaní nových kľúčov do databázy identifikátorov).

6. Príslušné obvodné odd. PZ bude informované o sprístupnení Vašeho domu.

7. "Policajná" nálepka ako aj samotná registrácia je zdarma.


pdf zoznam obvodných oddelení PZ zapojených do spolupráce
pdf zoznam ulíc podľa "policajných" obvodov Bratislava - Petržalka


home