OTÁZKY A ODPOVEDEstránka < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >

odrazkaKto je oprávnený posúdiť bytový dom z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti?
Každý bytový dom by mal mať svojho požiarného technika. Tento robí kontroly protipožiarnej vybavenosti a zároveň môže byť požiadaný o vyjadrenie k technickému riešeniu zabezpečenia domu prístupovým systémom. Nie je možné vydať všeobecné rozhodnutie, že systém spĺňa protipožiarnu bezpečnosť v bytovom dome, nakoľko každý dom má svoje špecifiká (počet vchodov, vnútorné členenie, únikové cesty ...) a preto technické riešenia sa môžu od seba líšiť a byť prispôsobené konkrétnym požiadavkám a potrebám bytového domu. Pri posudzovaní by sa malo postupovať podľa projektovej dokumentácie, kde sú presne určené únikové cesty, požiarne uzávery apod. Tu je naozaj dôležité, aby zástupcovia vlastníkov alebo správca domu spolupracoval aj s požiarnym technikom.


odrazkaKontrolovali už hasiči niekedy domy zabezpečené prístupovým systémom?
Boli vykonaných viacero kontrol, iniciované boli nami ako autorom projektu, ale tiež na základe sťažností a podaní od obyvateľov takto zabezpečených domov. Doposiaľ nemali zástupcovia HaZZ alebo zástupcovia odd. protipožiarnej prevencie väščie výhrady k používaniu prístupového systému tak, ako je nami navrhovaný. Jednou z veľkých výhod systému je inverzná funkcia elektromagnetických zámkov, t.j. ak vypadne alebo je vypnutý prúd, dvere sa automaticky uvoľnia, čím sa umožní rýchla evakuácia osôb v prípade ohrozenia života. V technických riešeniach odporúčame aj inštaláciu požiarneho tlačidla, ktoré je v prípade núdze, možné použiť a uvoľniť dvere a tlačidlo zároveň slúži aj ako požiarny hlásič.

V súčastnosti pripravujeme ďalšie riešenia v spolupráci so zástupcami Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy. Prvé konkrétne opatrenia očakávame v máji 2007 a budeme Vás o nich informovať.
home