CEI - CENTRÁLNA EVIDENCIA IDENTIFIKÁTOROV

Cesta nájdeného kľúča k majiteľovi sa začína v CEI. Pripravili sme nové technické prostriedky, ktorými je možné vytvárať tzv. Centrálnu evidenciu identifikátorov (CEI), kde sú evidované čísla jednotlivých elektronických kľúčov. Všeobecne sa pojem „centrálna evidencia“ ľuďom nepáči, avšak v tomto prípade sa nie je čoho obávať. Z bezpečnostného hľadiska je systém evidencie vytvorený tak, aby neobsahoval žiadne osobné údaje o užívateľovi ako je meno, adresa alebo iné údaje o dome, kde je identifikátor používaný. CEI obsahuje len samotné čísla identifikátorov a to v zakryptovanej (zašifrovanej) forme, tzn. že tieto čísla nie sú použiteľné bez asistencie výborov domových samospráv alebo správcov prístupových systémov v domoch.

Správu centrálnej evidencie vykonáva poverená osoba / organizácia, ktorá bola zaškolená a vlasní špeciálne hardwarove prvky pre možnosť vyhladávania nájdených identifikátorov aj pri softwarová verzii CEI. V súčastnosti správu CEI zabezpečuje firma RYS. No už teraz pripravujeme možnosť vzniku viacerých správcov CEI, resp. osôb oprávnených vstupovať do CEI, ktorými sa môžu stať aj samotné výbory domových samospráv, čo by výrazne uľahčilo a ešte zrýchlilo vyhľadávanie. Pokiaľ sa chcete stať správcom CEI informujte sa na tel.č. 02-53412923 alebo zašlite mail na asistent@rys.sk.

Prevádzka CEI na internete bola spustená dňa 3.11.2005, prevádzku služby zabezpečuje RYS. Internetová CEI poskytuje možnosť vyhľadávania nájdených DEK kľúčov v prípade, že je čitateľné jeho identifikačné číslo na kovovej časti kľúča. Každý nálezca môže priamo vyhľadávať kontakt na správcu databázy, do ktorej stratený identifikátor patrí.cei vyhľadávanie v centrálnej evidencii


home