CIEĽ PROJEKTU DROGYVON

Cieľom realizácie projektu DROGYVON je bojovať s kriminalitou a pomôcť obyvateľom obytného domu Stavbárska 40 a 42, (Bratislava) vytvoriť podmienky dôstojného, kultúrneho a bezpečného bývania. Prvé zmeny a vylepšenia musia byť vykonané na technickej úrovni - zabezpečiť hlavné vchody a iné ľahko zraniteľné miesta, ako aj monitorovanie spoločných priestorov v dome. Vytvoriť také predpoklady technického zabezpečenia, ktoré umožnia eliminovať nárast pohybu nepovolaných osôb podieľajúcich sa na distribúcii a užívaní drog priamo v obytnom dome a osôb neoprávnene užívajúcich priestory bytového domu - „čierny nájomníci“, bezdomovci, ako aj odhaľovať pôvodcov vandalizovania zariadenia spoločných priestorov domu – rozbité sklenené tabule, poškodené výťahy, hlavné brány, poštové schránky a pod.

Organizačnými opatreniami v súčinnosti so správnym využívaním technických prostriedkov prispeje aj k zlepšeniu kultúrnosti prostredia spoločných priestorov domu. To je dôležité hlavne z dôvodu vysokého rizika nákazy infekčnými chorobami, nakoľko v priestoroch sa veľkej miere nachádzajú použité infekčné striekačky, prípadné iné pomôcky, ktoré drogovo závislí používajú na aplikovanie drogy, často sa musia odstraňovať zvieracie a ľudské výkaly, krv a zvratky.

Realizácia projektu a jeho správne chápanie je základom pre ďalšie možnosti ako napomôcť znormalizovať v súčasnosti kritickú situáciu v bytovom dome.


pre viac info kliknite menu v ľavo - DROGYVON...

home