PODMIENKY PRE ZAČATIE SPOLUPRÁCE OBYTNÉHO DOMU A POLÍCIE

Spoluprácu s políciou, tak ako je riešená v projekte, je možné realizovať len ak:
 • je v dome realizovaná technická časť projektu, t.j. zabezpečenie vstupných dverí systémom využívajúcim identifikačné média,
 • dom má fungujúci výbor domovej samosprávy a ochotu zástupcov domu pristúpiť na spoluprácu s políciou,
 • polícia súhlasí s priamou komunikáciou s občanmi formou stretnutí a účasti na domových schôdzach,
 • kompetentný zástupcovia polície príjmu vnútorné organizačné opatrenia, ktoré vytvoria predpoklad pre účinné využívanie a bezpečné uloženie DEK kľúčov (identifikačných médií)
Autor projektu - firma RYS poskytuje polícii zdarma:
 • DEK kľúče (dotykové elektronické kľúče) slúžiace pre vstup do zabezpečených domov,
 • nálepky pre označovanie domov,
 • spracovanie zoznamov domov zapojených do spolupráce,
 • organizovanie stretnutí Občania a polícia,
 • možnosť medializácie spolupráce občanov a polície (formou článkov v publikách, prezentácie v TV a rádiu)
Podrobnejšie podmienky sú uvedené pri konkrétnych bodoch spolupráce.


Výhody spolupráce s políciou
 • jednoduchý a kontrolovateľný prístup do uzamknutých domov v prípade potreby zásahu,
 • možnosť spolupráce s zástupcami domov na potláčaní kriminality, najmä v domoch s históriou páchania trestnej činnosti,
 • využívanie technických prvkov projektu na objasňovanie trestnej činnosti – kamerové záznamy so spoločných,
 • priestorov domu, identifikácia majiteľa DEK kľúča a pod.
 • zlepšenie obrazu polície v očiach spoločnosti


home