AUTOR PROJEKTU

Radi by sme Vám predstavili našu firmu RYS, autora projektu Bezpečné Bývanie RYS.
rys logo

Profesionálne sa zaoberáme predajom a vývojom vstupných komunikačných a zábranových systémov. S využitím všetkých skúseností sme začali pripravovať také technické riešenia, ktoré sú aplikovateľné pre viacbytové domy a spĺňajú požiadavky na ochranu ich obyvateľov a majetku. Našou snahou bolo pomôcť pri potláčaní prejavov vandalizmu a kriminality a priniesť aj do panelákov pocit dôstojného a bezpečného bývania.

Celý projekt sa vyznačuje komplexnosťou, neustále pracujeme na vývoji nových zariadení, pripravuje technické riešenia na základe požiadaviek zástupcov domov, tak aby spĺňali vysokú kvalitatívnú úroveň a zároveň umožňovali nadstavbu technického zabezpečenia domu, ako aj inováciu zariadení. Preto zdarma poskytuje odborné technické poradenstvo pre zástupcov bytových domov a zabezpečuje zaškolenia realizátorov projektu.

Od začiatku sme dávali veľký dôraz na organizačné riešenie, ktoré spočíva v aktívnej účasti samotných obyvateľov na správe domu. Vypracovali sme rôzne usmernenie, pokyny a odporúčania týkajúce sa prevádzky technických zariadení v dome a spôsobu ich efektívneho využitia.


Pri organizačnej časti spolupracujeme od začiatku projektu s občianskym združením Pomoc obetiam násilia, ktorého sme aj členom. Občianske združenie Pomoc obetiam násilia v rámci projektu iniciuje spoluprácu s úradmi a organizáciami, ktoré majú vplyv na riešenie problémov týkajúcich sa bývania a kriminality v obytných domoch.
pon logo

Neustále sa snažíme zdokonalovať všetky časti projektu, a preto nadväzujeme spoluprácu aj s ďalšími organizáciami a inštitúciami, ktoré prispievajú k jeho úspešnému pokračovaniu.


home