VZDIALENÁ SPRÁVA RYS it

Tam, kde nie je možné zabezpečiť správu systému v rámci domu, tj. nie je vytvorená kancelária domu,
VS logo

alebo nie je možné touto správou poveriť žiadnu osobu v dome, je vhodné využiť vzdialenú správu systému. Vzdialená správa je zabezepečovaná mimo domu na diaľku a umožňuje základnú starostlivosť o systém - vyhodnocovanie stavu zariadení a kontrola udalostí.

Vzdialená správa umožňuje obojstranný prenos dát medzi operačno-pamäťovou jednotkou inštalovanou v objekte a vzdialeným kontrolným bodom, prípadne aj vzdialeným PC s inštalovaným softwarom BBIQ. Prenos dát môže byť zabezpečovaný niekoľkými spôsobmi podľa požiadaviek a možností prevádzkovateľa systému (GSM , LAN, WAN).

VS-GSM je systém určený na bezdrôtový obojsmerný prenos dát medzi operačno-pamäťovou jednotkou a vzdialeným PC cez mobilné telefónne siete GSM. VS-GSM ponúka jednoduchú inštaláciu, mobilitu a efektivitu pri správe prístupového systému. VS-GSM umožňuje aj pripojenie FOTO kamier a prenos vytvorených obrázkov vo formáte JPEG.

VS LAN umožňuje komplexnú správu objektov s využitím počítačovej siete typu LAN (Local Area Network). ETHERNET-ová operačno-pamäťová jednotka je v tomto prípade vybavená prevodníkom na konektor RJ-45. Okrem OPJ je možné pripojiť aj kamery resp. HDD videorekordér. Dáta sú spracovávané na počítači pripojenom k sieti LAN. Štruktúra LAN siete umožňuje správu všetkých dát z ktoréhokoľvek miesta v objekte.

VS WAN je systém navrhnutý tak, aby bolo možné vykonávať správu objektov z ktoréhokoľvek miesta na svete. Využíva pri tom existujúce internetové spojenie medzi serverom a klientom, ktorými môžu byť napr. materská firma a jej pobočka. Predpokladom k využitiu tohoto systému je okrem kvalitného internetového pripojenia aj verejná IP adresa jednej z komunikujúcich strán. Na túto stranu (server) sa potom pripája klientská strana. Na obidvoch stranách sa pritom nachádza zariadenie VPN router, umožňujúce vytvorenie kryptovaného spojenia typu VPN (Virtual Private Network). Pomocou tohoto pripojenia je možné virtuálné spojiť dve siete typu LAN tak, akoby sa jednalo len o jednu sieť. V rámci tejto siete je potom možné vykonávať správu objektov tak, ako pri systéme VS LAN.


  sipka zákaldné info o vzdialenej správe
pdf technické vlastnosti zariadení VS, (pdf)


home