VZDIALENÁ SPRÁVA RYS it

Vďaka projektu Bezpečné Bývanie RYS sa podarilo z veľkej miery vyhnať z bytových domov kriminalitu a anonymitu.
VS logo

Vďaka projektu Bezpečné Bývanie RYS sa podarilo z veľkej miery vyhnať z bytových domov kriminalitu a anonymitu.

Našou snahou je, rešpektujúc pritom práva vlastníkov, určiť aj ďalšie oprávnené osoby. Na našom spoločnom stretnutí sa budeme rozprávať o možnosti sprístupnenia pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky, fi rmám ktoré zabezpečujú odpočet elektrickej energie, plynu a servisným pracovníkom poskytovateľa káblovej televízie a internetu UPC Broadband Slovakia, s.r.o. V priloženej návratke sa môžte vyjadriť k možnosti oprávnenia týchto osôb na vstup do Vašich domov, prípadne navrhnúť ďalších.

Sprístupnenie vstupu oprávneným osobám je už dnes technologicky možné, no ťažko zorganizovateľné. S cieľom zvýšiť Vaše pohodlie, sme pre Vás pripravili službu Vzdialená správa RYS® it, ktorú môže využívať aj Váš dom!

Pomocou Vzdialenej správy sú všetky úkony spojené so spravovaním prístupu do Vašeho domu vykonávané zo špeciálneho pracoviska RYS® it v Senci.

Na pripojenie sa k Vzdialenej správe potrebujete len obyčajné internetové pripojenie a špeciálne zariadenie - router, o ktorého inštaláciu sa postarajú pracovníci našej firmy. Obyvatealia v Petržalke už dnes majú možnosť využiť internetové pripojenie od poskytovateľa, ktorý má zriadené prístupové miesto v ich dome. Veľa z týchto firiem je ochotných poskytnúť jedno internetové pripojenie pre potreby domu zadarmo, alebo za zvýhodnených cenových podmienok. Vhodné internetové pripojenie poskytuje tiež spoločnosť UPC Broadband Slovakia, s.r.o.


  sipka technické riešenie vzdialenej správy
pdf technické vlastnosti zariadení VS, (pdf)


home