PREZENTÁCIA PROJEKTU

Pokiaľ máte záujem o prezentáciu projektu, jednotlivých technických zariadení a organizačných riešení radi vás uvítame v priestoroch našej firmy. Prezentácie sú vhodné pre výbory domovej samosprávy, správcovské firmy bytového fondu, montážne firmy a pracovníkov v oblasti prevencie kriminality. Každá prezentácia je špecificky pripravená pre vaše konkrétne požiadavky. Po dohode je možné prezentáciu zrealizovať aj priamo vo vašich priestoroch (napr. v dome zasadačke apod).

V prípade väčšieho záujmu organizujeme prezentácie určené pre niektorú lokalitu alebo mesto priamo v tomto meste. Na takúto prezentáciu pozývame zástupcov vlastníkov.

prezentácia prezentácia prezentácia

Pokiaľ máte záujem o prezentáciu je potrebné, aby ste si stretnutie dohodli telefonicky na čísle - 02/5341 2923 sedem dní vopred. Prezentácie sú možné v pondelok až štvrtok aj vo večerných hodinách pre max. 6 osôb.


VÝSTAVY
sipka 03.-06.06.2008 - Security Bratislava 2008


home