UMIESTNENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

V rámci domu je vhodné vytvoriť niekoľko bezpečnostných zón, ktoré slúžia na reguláciu pohybu osôb v priestoroch a umožňujú ich vstup len tam, kde majú oprávnenie. V praxi to znamená zabezpečenie nie len vonkajších vstupných brán ale i vnútorných spoločnýh priestorov - vstup na schodiská, do pivnice, výťahov apod. Je to vhodné aj z toho dôvodu, že cez hlavné dvere sa môže niekto neoprávnene "prekĺznuť", preto by mali byť v dome prijaté také opatrenia, aby takejto osobe znemožnili ďalší pohyb v spoločných priestoroch domu a držali ju čo najďalej od bytov.

Mnohých domoch je kameňom úrazu výťah, ktorý je často poškodzovaný. Výťahový kontrolný systém VKS poskytuje tiež identifikáciu osôb používajúcich výťah, čo opätovne napomáha pri zisťovaní prípadných vandalov.

Prístupový systém DEK SIEŤ umožňuje odblokovanie viacerých dverí a ovládanie výťahov pomocou jedného identifikátora, podmienkou je registrácia daného identifikátora v databáze konkrétnej operačno- pamäťovej jednotky. Systém obsahuje aj možnoť vytvárania skupín užívateľov, do ktorých je možné zaradiť osoby s rovnakými prístupovými právami, prípadne ku každému identifikátoru zadefinovať individuálne práva vstupu.

Inštalácia zariadení po etapách

Inštaláciu technických zariadení je potrebné vykonať v určitej postupnosti, aby dosiahla maximálna účinnosť systému. Je dôležité dodržať náväznosť funkcií jednotlivých zariadení, ktoré umožňujú vytvoriť efektívny spôsob ochrany objektu.Ďalším dôvodom pre montáž po etapách je finančná náročnosť a preto je pre niektoré domy výhodnejšie roplánovať práce časovo a fakturačne.


pdf odporúčaná kombinácia, umiestnenie a postup montáže, (pdf)


home