HISTÓRIA PROJEKTU

Začiatky projektu Bezpečné bývanie – RYS® siahajú do roku 1999, kedy sme sa začali vážnejšie zaoberať myšlienkou technického zabezpečenia vstupov do panelových domov na základe identifikácie osôb. Prvé impulzy však prichádzali od samotných obyvateľov, ktorí museli žiť vo veľmi zložitých podmienkach, ktoré obrovské sídlisko akým Petržalka bezpochyby je, prinášalo.

Čo ľudí najviac trápilo v roku 1999:
  • zalomený kľúč v zámke vchodovej brány, prípadne inak poškodená zámka
  • prespávanie bezdomovcov v dome hlavne v zimných mesiacoch,
  • nekontrolované množstvo kľúčov od vchodovej bráne, veľmi ľahký prístup k duplikátom
panelak panelak panelak

Trestná činnosť sa často presúvala z ulíc priamo do panelákov, kde nachádzali svoje útočisko bezdomovci, narkomani a vandali. Množstvo násilných trestných činov bolo páchaných vo výťahoch alebo na chodbách priamo pred bytmi nájomníkov. Napriek takémuto nepriaznivému obrazu sme verili, že pri správnej kompilácii jednotlivých častí projektu, budeme úspešní.

Najčastejšie kriminálne činy a priestupky ohrozujúce obyvateľa domu hromadnej bytovej výstavby :
  • lúpežné prepadnutie a krádeže vlámaním,
  • vandalizmus,
  • fyzické a verbálne napadnutia,
  • nedovolené vniknutie do spoločných priestorov domu (napr. bezdomovcami, ktorí hľadajú miesto na prenocovanie, narkomani...),
  • distribúcia drog a užívanie drog.
panelak panelak panelakhome