EFEKTÍVNE MONITOROVANIE

V bytových domoch rozhoduje o sprevádzkovaní kamerového systému vo väčšine prípadov výbor domovej samosprávy na základe písomného súhlasu od vlastníkov a nájomcov. Vždy je ale potrebné dbať na to, aby bol monitorovací systém a záznamy z neho vyhotovené využívané len v súlade s platnými právnymi predpismi (Zákon o ochrane osobných údajov, Občianský zákonník . apod.).


Ďalším prvkom, ktorý zvyšuje bezpečnosť v objekte sú zariadenia, ktoré vytvárajú komplexný systém monitorovania a zaznamenávania udalostí v digitálnej podobe. Patria sem CCD kamery a DVR (digitálne videorekordéry) s príslušenstvom. Výhodou digitálneho záznamu je že obraz z rôzne umiestnených kamier je zaznamenaný len v prípade, ak v zornom poli kamery dochádza k pohybu. Nevzniká tak veľké množstvo nepotrebných záznamov a zrýchľuje sa proces ich prezerania a triedenia. Po naprogramovaní nie je potrebná ich ďalšia obsluha zariadení ako napr. výmena videopásky, čím zaniká závislosť monitorovania od prítomnosti zodpovednej osoby v objekte.
Domáce monitorovacie zariadenia
  • digitálny záznam obrazu
  • DVR s vymenite3ným diskom 120 MB
  • antivandal kamery (inetriér, exteriér)
  • detekcia pohybu
emz

V ponuke sú viaceré typy kamier v antivandal vyhotovení a DVR s vymeniteľným diskom HDD.

pdf technické vlastnosti DMZ, (pdf)


home