ŠPECIFICKÉ RIEŠENIA V DOS

Dom s opatrovateľskou službou Medveďovej 21 je najväčší dom zabezpečený technicko-organizačným prvkami projektu. Je vzorovým domom pre ostatné bytové domy a ponúka niekoľko špecifických riešení, napr. vytvorenie miestnosti s protipožiarnou vybavenosťou, inštalácia komunikačného zariadenia pre núdzové volania, pravidelne sa konajúce inventúry kľúčov a efektívne využívanie funkcií vzdialenej správy.

požiarna vybavenosť núdzové volanie inventúra DEk kľúčov


Miestnosť s protipožiarnou vybavenosťou: protipožiarna vybavenosť v dome nebola na požadovanej úrovni a preto sme sa rozhodli z bývalej vrátnice vytvoriť miestnosť, kde budú uložené hasiace prístroje, hadice, prúdnice, vrecia s prieskom, lekárnička apod. Miestnosť je dostupná obyvateľom domu, no je zabezpečená prístupovým a kamerovým systémom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu a odcudzeniu umiestneného vybavenia.

Systém núdzové volanie: veľkú časť obyvateľov domu tvoria staršie osoby a preto bolo potrebné zabezpečiť rýchle privolanie pomoci, či už v prípadoch vyžadujúcich prítomnosť polície alebo na privolanie zdravotnej pomoci. Objekt je aj z tohto dôvodu zabezpečený špeciálnym komunikačným zariadením, ktoré je priamo spojené s políciou, hasičským zborom a rýchlou zdravotnou službou.

Inventúra DEK kľúčov: Každý rok sa uskutočňuje inventúra identifikátorov, čo prispieva k odhaleniu čiernych nájomníkov. V septembri 2006 bolo odhalených 6 neprihlásených osôb, čo by ročne predstavovalo pre dom vysokú finančnú stratu.

Vzdialená správa: bytový dom je napojený do centra firmy RYS cez VPN tunel, t.j. digitálnym spôsobom, tým je možné zabezpečovať non-stop kontrolu, prípadne rýchle sprístupnenie domu aj na ďialku. Počas obdobia funkčnosti systémov sa podarilo odhaliť viaceré skutočnosti, ktorých riešenie zvýšilo bezpečnosť domu, povedomie obyvateľov a ich zodpovednosť za svoje konanie. Zamedzilo sa poškodzovaniu majetku, odhalili sa páchatelia, ktorý majetok poškodzovali a znížil sa počet neplatičov.

home