ROVNIANKOVA 16 - INVENTÚRA S PDA

Jednou s veľmi dôležitých organizačných prvkov projektu je kontrola oprávnených užívateľov prístupového systému. Takáto kontrola sa musí robiť pravidelne, aby sa zo systému "vyhodili" DEK kľúče, ktoré boli stratené alebo sú užívané neoprávnene. Každý dom by mal mať uz pred spustením projektu presne definované pravidlá pre vydávanie a používanie kľúčov, najlepšie v rámci vlastného domového poriadku. Inventúra DEK kľúčov spočíva vo fyzickej kontrole DEK kľúčov. Pretože je niekedy veľmi zložité sústrediť obyvateľov domu na jednom mieste, kde sa kontrola vykonáva, pripravili sme technické riešenie, ktoré umožňuje tzv."mobilnú" inventúru.

rovniankova16 rovniankova16 rovniankova16


V bytovom dome na Rovniankovej 16 ako prvý využili možnosť kontroly DEK kľúčov pomocou špeciálne upraveného PDA. Takto upravené PDA je vhodné pre výbor domovej samosprávy a správcov databáz vo veľkých bytových domoch, kde sa často byty prenajímajú alebo predávajú a pôvodná databáza DEK kľúčov je neaktuálna. A zároveň je tam problematické vykonať štandardnú inventúru kľúčov pomocou PC.


pdf mobilná inventúra DEK kľúčov, (pdf)


home