STRETNUTIA "OBČANIA A POLÍCIA"

Za veľmi užitočné a potrebné považujeme iniciovanie stretnutí Občania a polícia, kde sa miestnoznalí a kompetentní predsedovia domových samospráv stretávajú s okresným riaditeľom PZ a riaditeľmi obvodných oddelení a pracovníkom oddelenia prevencie.


stretnutie stretnutie stretnutie


Zoznam stretnutí

odrazka 05.10.2006 OR PZ Bratislava IV. txt záznam zo stretnutia - -
odrazka 04.04.2006 OR PZ Nitra txt záznam zo stretnutia fotogaléria foto
odrazka 23.11.2005 OR PZ Bratislava V. txt záznam zo stretnutia fotogaléria foto
odrazka 22.06.2004 OR PZ Bratislava V. txt záznam zo stretnutia fotogaléria foto
odrazka 14.10.2003 OR PZ Bratislava V. txt záznam zo stretnutia fotogaléria foto
odrazka 14.05.2003 OR PZ Bratislava V. txt záznam zo stretnutia fotogaléria foto


home