logo1   logo2
logo3

foto


Stretnutie "Občania a polícia" Bratislava V.

Dňa 14.10.2003 sa konalo druhé stretnutie OBČANIA A POLÍCIA, ktorého sa zúčastnili predsedovia výborov domových samospráv v Petržalke, zástupcovia občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia a Okresného riaditeľstva PZ SR Bratislava 5:

 • plk.Ing. Jarolím Mach, riaditeľ OR PZSR
 • mjr. JUDr. Stanislav Cirman, zástupca riad. OR PZSR
 • npor. Ing. Petr Vojtek, OR PZSR - odd. prevencie
 • mjr. Ján Štrpka, riaditeľ OO PZ Petržalka Sever
 • Kpt. Mgr. Jozef Uhrák, riaditeľ OO PZ Petržalka Juh
 • Bc. Ľubomír Považanec, riaditeľ OO PZ Petržalka Stred
 • mjr. Judr. Juraj Kotz, riaditeľ OPP OR PZ
 • npor. Mgr. Silvia Miháliková, KRPZ Bratislava
 • PhDr. Jana Šípošová, CSc., výkonná riaditeľka PON

 • záznam záznam zo stretnutia


  home

      foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9