TECHNICKÁ ČASŤ PROJEKTU DROGYVON

Technická časť projektu obsahovala tieto základné prvky:

odrazkazriadenie špeciálnej miestnosti pre umiestnenie technických zariadení a výkon vzdialenej správy
odrazkaprístupový systém „DEK SIEŤ“
odrazkakomunikačný systém – digitálne dorozumievacie zariadenie, len pre účeli výkonu vzdialenej správy, nie pre komunikáciu do bytov
odrazkaýťahový kontrolný systém
odrazkapotreba vývojových prostriedkov pre plnenie cieľov projektu
odrazkakamerový monitorovací systém – monitorovacie kamery a digitálne záznamové zariadenie s príslušenstvom
odrazkazriadenie zabezpečeného priestoru pre výkon elektronickej inventúry DEK-kľúčov – identifikátorov. v priestoroch na doručovanie poštových zásielok.
odrazkazaškolenie realizátora technickej časti projektu a poskytovateľa služieb vzdialenej správy


montáž kovových mreží inštalácia komunikačného systému montáž kamerového systému


home