UZAMKNUTIE KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK SYSTÉMOM DEK

V rámci projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS® sme rozvinuli ďalšiu aktivitu, ktorá prispieva k zvýšeniu kvality a úrovne bývania v bytových domoch. Jednou z častých požiadaviek je zabezpečenie kontajnerových stojísk pred vstupom nepovolaných osôb a teda aj neoprávneným odhadzovaním odpadu. Aj tu má celkové riešenie dve polohy a to technickú a organizačnú.


kontajner kontajner kontajner


Riešenie kontrolovaného vstupu do kontajnerového stojiska si vyžaduje nie len oplotenie ale tiež inštaláciu prístupového systému DEK SIEŤ spolu elektromagnetickými zámkami so signalizáciou a IP ochranou.

Prístup do zabezpečeného kontajnerového stojiska musí mať aj spoločnosť realizujúca odvoz odpadu. V rámci Bratislavy sme začali spoluprácu s firmou OLO. Spolupráca je založená na podobnom princípe ako spolupráca s Políciou SR. Aj vytvorenie tejto spolupráce vychádzalo z podnetov od domových výborov hlavne v mestskom obvode Petržalka. Firme OLO už boli odovzdané DEK kľúče pre jednotlivé rajóny v obvode Bratislava V - Petržalka.


pdf zoznam ulíc podľa "olo" obvodov Bratislava - Petržalka
pdf technické a organizačné riešnie, (pdf)
sipka ako sprístupniť kontajnerové stojisko


home