PREVÁDZKOVATEĽ DOMÉNY

RYS, Grečko Peter
Martinčekova 3
821 09 Bratislava 2
tel.: 02-53412923
fax: 02-53417096
e-mail: rys@rys.sk


IČO: 11657235
IČ DPH: SK1020169832
Reg.: Obvodný úrad Bratislava II.
Č.j.: ZO/1886/92
Bankové spojenie: TATRA Banka
číslo účtu: 2629021860
kód : 1100
home