REALIZÁCIA PROJEKTU V DOS

Technické zabezpečenie domu s opatrovateľskou službou spočívalo v inštalácii komunikáčného systému v dome, prístupového systému na všetky vstupné dvere do objektu, schodiskové dvere, ako aj ovládanie výťahov a inštalácia kamerového systému. V objekte musel byť vypracovaný veľmi presný plán viaczónovej ochrany, tak aby umožňoval jednoduchý a zároveň kontrolovateľný prístup oprávnených osôb do objektu, vrátane poskytovateľov služieb. Po prvý krát bol celý objekt kontrolovaný pomocou technických zariadení vzdialenej správy, tzn. kontrolovaný non-stop zo vzdialeného stanoviska.

dos dos dos


Dňa 21.6.2004 začalo v bytovom dome na Medveďovej 21 fungovať technické zabezpečenie, ktorého úspech si však vyžadoval vykonať mnohé organizačné zmeny. K najťažším patrilo vybudovanie spolupráce s užívateľmi priestorov. Bolo potrebné zvýšiť ich záujem o bezpečnosť a ochranu majetku. Venoval sa tomu veľký dôraz, vykonávali sa schôdze, obyvatelia boli informovaný listami, oznamami a anketami.

Veľký dôraz sa kládol na bezpečnosť pred neoprávneným vstupom. Cieľom bolo zvýšiť aj požiarnu bezpečnosť a vymožiteľnosť práva v súvislosti s domovým poriadkom. Pri zmene prevádzkového režimu bolo nutné spolupracovať s okresným riaditeľstvom policajného zboru, nakoľko v bytovom dome bývali osoby, ktoré sa podieľali na páchaní trestnej činnosti v oblasti distribúcie a užívania drog.home