DOMOVÝ PORIADOK

V prípade realizácie projektu v bytovom dome odporúčame prijať nový domový poriadok, ktorý bude obsahovať zmeny prevádzkového režimu v dome a poskytne právne nástroje na riešenie rôznych problémov. Ponúkame Vám vzor kompletného domového poriadku a tiež dodatku k domovému poriadku. Je to jedno z najdôležitejších organizačných opatrení, ktoré by mal dom prijať.

Dodatok k domovému poriadku je zameraný len na využívanie prístupového systému DEK . Doplnené sú články: - kľúče a ich používanie, - otváranie a zatváranie domu.

Sankčný dodatok nemá v úmysle nahrádzať už jestvujúce právne nástroje zakotvené v zákonoch SR alebo všeobecných záväzných nariadeniach. Úlohou sankčného dodatku k domovému poriadku je zabezpečovať v obytných domoch poriadok, čistotu, bezpečnosť a ochranu spoločného majetku, spravodlivosť pri správnom rozúčtovaní nákladov spojených s užívaním byt...

Dodatky k domovému poriadku, ako aj samotný domový poriadok sú odporúčané dokumenty, avšak správca objektu (výbor domovej samosprávy) môže jeho znenie upravovať podľa miestnych podmienok.


pdf domový poriadok, (pdf)
pdf dotatok k domovému poriadku - DEK, (pdf)
pdf sankčný dotatok k domovému poriadku, (pdf)


home