DOM OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽIEB - MEDVEĎOVEJ 21

Dom s opatrovateľskou službou (DOS) je bytový dom v majetku mestskej časti Bratislava – Petržalka. Nachádza sa na Medveďovej ulici neďaleko Ekonomickej univerzity (Dolnozemská ul.). S 240 bytmi patrí k najväčším bytovým domom v Bratislave. Dom je v podstate rozdelený na dve časti, v jednej časti sa nachádzajú byty, ktoré mestská časť poskytuje ako tzv. sociálne byty a v druhej časti mestská časť poskytuje možnosť trvalého ubytovania dôchodcov spolu spojeného s opatrovateľskou službou, stravovaním ...

dos dos dos


V minulosti bol objekt chránený súkromnou bezpečnostnou službou (SBS), no nakoľko takáto forma ochrany objektu neplnila očakávania mestskej časti za zabezpečenie poriadku a ochrany zdravia bývajúcich osôb a majetku, rozhodla sa mestská časť v roku 2004 ukončiť činnosť SBS v dome. Na základe dobrých referencíí, ktoré sme v tom čase už mali, nás požiadala mestská časť o zrealizovanie technickej a organizačnej časti nášho projektu.home