PREČO INŠTALOVAŤ ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

odrazka
Sú bez mechanických častí a preto je zaručená ich dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri frekventovanom otváraní dverí.

odrazka
Odolávajú prudkým nárazom a zabezpečovacia sila jedného zámku je až 300 kp.

odrazka
Pri násilnom otvorení dverí zostáva zámok nepoškodený.

odrazka
Možnosť inštalácie dvoch elektromagnetických zámkov na dvere, čím sa dosiahne vyváženosť zabezpečovacej sily.

odrazka
Poskytujú kontrolu a signalizáciu stavu dverí (otvorené-zatvorené) a spolupracujú aj s inými signalizačnými a kontrolnými zariadeniami (napr. ČSD).

odrazka
Zlepšujú funkčnosti samozatvárača, nakoľko telo zámku a nárazová platnička majú schopnosť samo-priľnutia, čiže ak má samozatvárač tendenciu nedovierať dvere (niekoľko mm, max ...cm), elektromagnetický zámok pohyblivé krídlo dverí pritiahne a dvere zabezpečí.

odrazka
Svojimi vlastnosťami vyhovujú predpisom o zabezpečení únikových ciest podľa príslušného zákona.home