ROVNIANKOVA 16 - KONTAJNEROVÉ STOJISKO

Ďalším problémom bytového domu na Rovniankovej 16 bolo neustály neporiadok v okolí kontajnerov, neoprávnené užívanie kontajnerov obyvateľmi iných vchodov, prespávanie bezdomovcov v blízkosti stojísk a pod. Zlepšiť bolo potrebné čistotu pred domom a zabezpečiť, aby služby spojené s odvozom odpadu, za ktoré dom platí, boli využívané len jeho obyvateľmi.

rovniankova16 rovniankova16 rovniankova16


Problémy sa začali riešiť na jeseň 2006, rekonštrukciou a uzatvorením kontajnerového stojiska pomocou systému DEK. Vstup do kontajnerového stojiska majú len obyvatelia domu a pracovníci OLO. Kontajnery nie sú preplňané, zo stojiska sa nešíri nepríjemný zápach a zvýšila sa aj disciplína pri triedení odpadu.

Prístup do zabezpečeného kontajnerového stojiska musí mať aj spoločnosť realizujúca odvoz odpadu. V rámci Bratislavy sme začali spoluprácu s firmou OLO a na Rovniankovej 16 bolo prvé oficiálne sprístupnené kontajnerové stojisko.


foto úprava kontajnerového stojiska
sipka viac o zabezpečovaní kontajnerových stojísk


home