IDENTIFIKÁCIA PRI VSTUPE

Jedným z veľmi významných technických prvkov celého projektu je prístupový systém, ktorý zabezpečuje veľmi dôležitú identifikáciu osôb oprávnených vstupovať do domu. Takouto osobou sú nie len obyvatelia domu, ale i návštevy, pracovníci firiem poskytujúcich služby, ako výťahári, upratovacie práce, poštový doručovatelia apod. S využitím softwaru BBIQ je možné prehľadne roztriediť užívateľov systému podľa užívateľských práv, ktoré môžu byť obmedzované podľa potreby, napríklad vstup len cez predný vchod, zákaz používať výťahy, vstup len v určitých dňoch a hodinách. Systém má schopnosť nie len zariadenia ovládať ale tiež pamätať si jednotlivé udalosti, ktorých analýza a korektné vyhodnocovanie prispieva ku kvalitnej správe domu.

Prístupový systém DEK SIEŤ je založený na technológii iButton, ktorá ako identifikačné médium využíva špeciálny kovový čip s unikátnym identifikačným číslom. Kovový čip je odolný voči mechanickej záťaži. Pre odblokovanie elektricky zabezpečených dverí je nevyhnutný kontakt medzi kovovým čipom a dotykovou plochou.


Prístupový systém DEK SIEŤ:
  • dotykové elektronické kľúče
  • 31 kontrolných bodov v systéme
  • 900 až 3000 užívateľov
  • záznam udalostí on-line/off-line
  • samostatný záznam o vstupe a výstupe
  • kontrola výťahov
  • prepojenie s komunikačným systémom
dek systém
pdf technické vlastnosti DEK SIEŤ, (pdf)


home