STANOVISKO AUTORA PROJEKTU K PROTIPOŽIARNEJ PREVENCII

Dôvodom prečo sme začali v roku 1999 pripravovať projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS, bola veľmi zlá bezpečnostná situácia v mnohých domoch hromadnej bytovej výstavby na území Bratislavskej časti Petržalka. Jeho hlavným cieľom bolo a stále je, zlepšiť podmienky bývania, znížiť prejavy vandalizmu a kriminality v domoch a samozrejme chrániť zdravie a majetok obyvateľov domu.

Opodstatnenosť projektu sa ukázala hneď po pilotnej inštalácii zariadení v bytovom dome na Rovniankovej ul. 14 v Bratislave v roku 2001. Bol to obytný dom, ktorý viac krát vyhorel a došlo v ňom k ohrozeniu života, k veľkým materiálnym škodám, zničené boli elektrické rozvody a pod. Okrem toho tam prekvital predaj drog, vandalizmus na zariadeniach spoločných priestorov domu, prespávanie bezdomovcov a stávalo sa tam veľa násilných trestných činov. Hlavnou príčinou tohto stavu bolo nulové zabezpečenie pred vstupom nepovolaných osôb do domu a tak sa tam dostávali ľudia, ktorí nemali absolútne žiaden vlastnícky vzťah k majetku. Po osadení technických zariadení a množstve organizačných opatrení sprevádzajúcich spustenie prevádzky komplexného systému zabezpečenia domu, sa dom stal miestom, kam sa jeho obyvatelia určite radi vracajú.

obhliadka hazz núdzové volanie dobrovoľní hasiči

Projekt bol od počiatku konzultovaný so zástupcami Policajného zboru SR (PZ) a Hasičským a záchranným zborom SR (HaZZ). Len na území Bratislavy je týmito technickými prostriedkami zabezpečených viac ako 600 bytových domov. V minulosti bolo vykonaných niekoľko obhliadok takto zabezpečených domov zástupcami HaZZ, osobne aj veliteľom HaZÚ hl. mesta Bratislava, Ing. Pavlom Mikulášekom. Vyjadrenia HaZZ k nášmu technickému a organizačnému riešeniu zabezpečovania vchodov sú pozitívne. Preto sa naďalej snažíme, aby zástupcovia domov nemali strach presadzovať správne riešenia a chrániť tak majetok všetkých obyvateľov v dome.

Dňa 3.1.2007 sme sa stretli s pplk. Ing. Petrom Hargašom, riaditeľom krajského riaditeľstva HaZZ v Bratislave, kde sme konzultovali ďalšie kroky smerujúce k lepšej informovanosti obyvateľov a zástupcov domov v tejto problematike. Spolupracujeme aj s Dobrovoľným hasičským zborom a chceme pripraviť súbor informácii, ktorý pomôže vlastníkom bytov pri dodržiavaní zákonov a vyhlášok týkajúcich sa vnútornej požiarnej vybavenosti obytného domu, na ktorú sa často krát zabúda.

5.1.2007home