REALIZÁTOR PROJEKTU

Tak ako sa kladie dôraz na výber technických zariadení, rovnako dôsledne sa dbá aj na výber realizátorov technickej časti projektu. Realizátormi sa môžu stať len autorizované montážne firmy, ktoré spĺňajú definované kritéria a svojou činnosťou pozitívne ovplyvňujú rozvoj projektu. Musia mať vôľu prispievať k zachovaniu dobrého meno projektu a udržať spokojnosť koncových užívateľov technických zariadení na vysokej úrovni.

Pretože od technických častí projektu sa očakáva, že zvýšia bezpečnosť domu, cenová relácia pri montáži je obvykle vyššia ako u tých technických zariadení, ktoré môžeme zaradiť do kategórie, hovorovo nazvanú „len aby bolo, len aby to nejako fungovalo, len aby sa vyhralo výberové konanie ...“. Realizátorom projektu sa môže stať len taká osoba alebo montážna firma, ktorá dokáže osloviť odberateľa veľmi korektným spôsobom. Realizátor musí vedieť vysvetliť nadčasovosť projektu Bezpečné bývanie RYS, význam technických prvkov a ich vzájomnú súhru a v neposlednom rade presvedčiť odberateľa ich o pravdivosti hesla „Nie sme takí bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci.“

Všeobecné kritéria pre realizátora projektu
  • má praktické skúseností s inštaláciou zariadení vstupných komunikačných a zábranových systémov,
  • sa zúčastní sa školení realizovaných firmou RYS® za účelom odborného vzdelávania a výmeny informácií,
  • vykonáva montážnu prácu na úrovni spĺňajúcej nároky a zásady, o ktorých bol informovaný počas školení a individuálnych stretnutí,
  • aktívne spolupracuje na rozvoji a realizácii projektu,
  • ku koncovým odberateľom musí pristupovať seriózne a poskytnúť im všetky dostupné informácie o technickom riešení zabezpečenia domu, prevádzke a správe databázy.
Realizátorovi je vystavené potvrdenie, že je autorizovanou montážnou firmou pre projekt. Zároveň je zaradení do zoznamu realizátorov, z ktorého vychádza koordinátor projektu pri prvotnom kontakte a poskytovaní informácii zástupcom bytového domu.


home