ROVNIANKOVA 16

Rovniankova 16 je vchod v susedstve Rovniankovej 14, kde bol pilotne realizovaný náš projekt. Aj na Rovniankovej 16 sa stretávali s rovnakými problémami ako na 14-stke, prespávali tam bezdomovci, páchala sa rôzna trestná činosť, predávali sa drogy, ničené boli spoločné priestory domu a v dome bývali neplatiči. Vchody do domu neboli ničím zabezpečené a tak kontrolovať kto je za všetky negatívne veci zodpovedný, bolo takmer nemožné. Výsledky, ktoré na 14-stke projekt priniesol boli viditeľné a preto sa zástupcovia vlastníkov Rovniakova 16 rozhodli v septembri 2001 pre jeho realizáciu . Ich snahou bolo vytvoriť podmienky pre nápravu a zlepšenie situácie v bytovom dome, čo sa im s určitosťou podarilo.

rovniankova16 rovniankova16 rovniankova16


Rovniankova 16 nebol posledný vchod, ktorý sa v tejto lokalite rozhodol pre zapojenie do projektu, nasledovali Rovniankova 13, 15 a v súčasnosti je na tejto ulici zapojených v projekte 14 vchodom, z čoho 9 sprístupnilo svoje spoločné priestory aj polícii. Z časti Petržalky, ktorá bola v minulosti veľmi problémová, sa pomaly stáva bezpečnejšie a príjemnejšie miesto na bývanie. Ďalším pozitívom, ktoré pocítili vlastníci, bolo zvýšenie trhovej ceny ich bytov.


foto dom pred realizáciou projektu
foto dom po zrealizovaní projektu


home