NOVÉ RIEŠENIE PRE POŠTOVÉ SCHRÁNKY

Poštové schránky sú špecifická vec, ktorú treba pri zabezpečovaní domu riešiť. V prvom rade je potrebné dodržať Poštový poriadok a teda umožniť poštovému doručovateľovi prístup k schránkam. Zároveň sa v každom dome stretávame s požiadavkou, aby sa zabránilo vhadzovaniu reklamnej tlače do poštových schránok. Riešením je inštalácia prístupového systému a umiestnenie schránok vo vestibule domu, kam by sa pri dodržaní bezpečnostných zásad v dome (neotvárať tomu koho nepoznáme...) nemal „kolportér“ dostať.

mierova2 mierova4 mierova4

Pokiaľ však obyvatelia trvajú na umiestnení poštových schránok z vonkajšej strany vchodových dverí, sú teda prístupné z ulice, je vhodné naše nové riešenie. Samotné poštové schránky sú prekryté špeciálnymi elektronicky zabezpečenými dverami, ktoré môže odblokovať len poštový doručovateľ. Prvé takto riešené poštové schránky boli v júli 2006 nainštalované v obytnom dome Mierová 2 a, Bratislava.

Slovenská pošta akceptovala využívanie prístupového systému DEK už v roku 2000. Naše nové riešenie prijali kompetentný zástupcovia pošty tiež pozitívne. Uľahčuje to prístup poštového doručovateľa k schránkam a konštrukcia schránok zároveň zjednodušuje doručovanie samotných zásielok.


foto nové poštové schránky
pdf Informácie a poučenie pre obyvateľov ... (pdf)
sipka viac o sprístupňovaní poštových schránok


home