KONTROLA VÝŤAHOV

Výťahové kontrolné a polohovacie systémy sú vhodný nástroj pre výbory domovej samosprávy k skvalitneniu bývania, k zvýšeniu bezpečnosti a účelovému využívaniu finančných prostriedkov. Sú kompatibilné s prístupovým systémom DEK SIEŤ, na ich programovanie sa využíva software BBIQ, pričom jednotlivé systémy môžu byť zapojené v rámci jednej siete (systému) a teda kontrolované z jedného PC.

Aké problémy je možné riešiť?
Výťahy sú v mnohých domoch terčom hrubého vandalizmus. Často dochádza, napr. k sprejovaniu a čmáraniu vulgárnych nápisov po stenách výťahov, poškodzovaniu tlačidlových panelov, no výnimkou nie sú ani výkaly, ktoré veľmi znepríjemňujú a niekedy aj znemožňujú cestu vo výťahu.

Problémm v niektorých bytových domoch sú neplatiči. Ostatní obyvatelia domu sa oprávnene dožadujú opatrení voči takýmto osobám, ktoré by im znemožnili využívanie niektorých zariadení domu, napr. výťahu, pretože prevádzka výťahu, jeho opravy a údržba stoja každý dom nemalé peniaze.

Existujú dve kritické miesta v panelovom dome, kde dochádza najčastejšie k prepadávaniu - vstupné dvere a výťah. Z dôvodu ľahostajnosti iných sa výťah môže stať pascou a miestom prepadnutia, či dokonca znásilnenia.

Výťahový kontrolný systém VKS:
  • obmedzovanie užívania výťahu pre vandalov a neplatičov
  • eliminovanie znečisťovania výťahu
  • eliminovanie hrania detí vo výťahu
  • predchádzanie páchaniu trestných činov vo výťahu
  • kontrola používania výťahu
  • zníženie nákladov na prevádzku výťahu
dek systém
pdf technické vlastnosti VKS, (pdf)


home