KRYPTOVANIE DATABÁZ PRE CENTRÁLNU EVIDENCIU IDENTIFIKÁTOROV

Centrálna evidencia identifikátorov je súbor zakryptovaných databáz identifikátorov , ktorá sa vytvára tak, že realizátor, výbor domovej samosprávy alebo iný správca svoju databázu zakryptuje a pošle ju do centrálnej evidencie – správcovi CEI.
  • centrálna evidencia identifikátorov obsahuje špecifickú časť databáz prístupových systémom DEK a BES. Ide o prístupové systémy využívajúce identifikačné prvky ako iButton (DEK kľúč) alebo bezkontaktný prívesok / kartu.
  • na to, aby mohla byť databáza zaradená do Centrálnej evidencie identifikátorov, je potrebné ju zakryptovať. Zakryptovanie databázy predstavuje tzv. vyčistenie databázy od všetkých údajov o užívateľoch, pričom zostávajú v databáze len čísla identifikátorov - DEK kľúčov. Tieto čísla však tiež nezostávajú v pôvodnej podobe ale vytvorí sa ich zakryptovaná hodnota.
  • krytovanie sa robí prostredníctvom software BBIQ. Pri kryptovaní zostáva pôvodná databáza nezmenená, pričom sa vytvorí nová „vyčistená“.
  • po zakrytovaní je potrebné zaslať databázu prevádzkovateľovi služby CEI e-mailom na asistent@rys.sk alebo na CD.
pdf postup krytovania


UPOZORNENIE:

Všetkým identifikátorom, ktoré boli nahlásené ako stratené, zrušte užívacie práva, nevymazávajte ho však z databázy (v programochv Modul DEK a DEK SIEŤ).

Ak však používate na správu prístupového systému program BBIQ, označte identifikátor ako stratený. Týmto úkonom ho uchránite pred zneužitím i v takom prípade, že ho niekto nájde ale nevráti majiteľovi. Ak by chcel takýto nálezca identifikátor prihlásiť do inej databázy a predmetná databáza sa stane neskôr tiež súčasťou produktu SaNI, bude takéto zneužitie odhalené. Program v CEI logicky vyhodnotí, že identifikátor bol najskôr nahlásený ako stratený v jednej databáze a potom sa objavil ako štandardne používaný identifikátor v inej databáze a teda je používaný neoprávnene.


home