OCHRANA ÚDAJOV V PROCESE VYHĽADÁVANIA

Pri kryptovaní sa z bezpečnostných dôvodov do súboru zakryptovanej databázy nedostáva originálne číslo identifikátora, meno a adresa užívateľa, adresa umiestnenia systému, prípadne ďalšie systémové informácie, z ktorých by bolo možné určiť užívateľa alebo miesto prevádzky prístupového systému. To poskytuje dostatočnú ochranu pred akýmkoľvek zneužitím zakryprovanej databázy alebo centrálnej evidencie.

Aké kontaktné údaje je správne zadefinovať pri generovaní súboru?
Aby nemohlo dôjsť k zneužitiu nájdeného identifikátora, nesmú byť pri generovaní súboru definované také kontaktné údaje, ktoré by odhalili či už totožnosť majiteľa kľúčov, alebo bližšie konkretizovali adresu prevádzky systému. Kontaktný údaj neuvádzajte,prípadne uvedďte tel. číslo 02-53412923 - číslo na prevádzkovateľa služby CEI - firma RYS.

Na základe návrhu zo strany zástupcov výborov domových samospráv počas 4.stretnutia Občania a polícia dňa 29.11.2005 došlo k úprave centrálnej evidencie identifikátorov (CEI). Všetky zakryptované databázy zahrnuté do centrálnej evidencia obsahujú len heslo bez akýchkoľvek kontaktných údajov na správcu databázy. Uvádzať je možné len kontakt na prevádzkovateľa služby firmu RYS - tel.čísle 02-53412923, mail: rys@rys.sk

Heslo je dôležité pre rýchlu identifikáciu databázy, hlavne pokiaľ spravujete viacero databáz. Heslo (heslá) si zapíšte a tieto záznamy uschovajte na bezpečnom mieste.


home