VÝVOJ KRIMINALITY

Náš projekt je zameraný na ochranu bytových domov, preto najzaujímavejšou zo štatistík vývoja kriminality je z pohľadu projektu vývoj v počte krádeží vlámaním do bytov. Na vývoj v tejto oblasti kriminality vplýva množstvo faktorov, no s určitosťou podieľ na zlepšení napr. v okrese Bratislava - Petržalka má aj spôsob a hlavne rozsah zabezpečenia bytových domov pred vstupom nepovolaných osôb, prístup obyvateľov a ich ochota spolupracovať s políciou.

Uvedené materiály sú sprasované podľa oficiálnej štatistiky Krajského riaditeľstva PZ Bratislava.

Štatistiky:

pdf počet krádeží vlámaním v Bratislave, 2001-2005
pdf počet krádeží vlámaním v obvodoch BA5 a BA4, 2001-2005
home