FILMY O PROJEKTE

Prezentačné filmy vám poskytnú bližšie informácie o inštalácii a funkčnosti prístupových a dorozumievacích systémov. Filmy si môžete vyžiadať aj na DVD nosiči - zdarma.


film prístupový systém DEK SIEŤ 4.8 MB, 10min pdf komentár, pdf
film digitálny dvojvodičový systém DDS 9.1 MB, 10min pdf komentár, pdf
film elektromagnetické zámky EMZ 6.7 MB, 6min pdf komentár, pdf
film monitorovacie systémy DMZ 4.6 MB, 5min pdf komentár, pdf
film SaNI - straty a nálezy identifikátorov 4.0 MB, 4min pdf komentár, pdf
film protipožiarna bezpečnosť 3.2 MB, 6min pdf komentár, pdf
film neoprávnené vstupy do domu 1.8 MB, 3min pdf komentár, pdf
film ukážky komplexných montáži 14.1 MB, 13min --


Všetky uvedené súbory sú vo formáte MOV. Na prehrávanie audio a video súborou vo formáte MOV odporúčame QUICKTIME


UPOZORNENIE:
Filmy sú vlastníctvom firmy RYS a v prípade ďalšieho použitia smú byť prezentované len v súvislosti s projektom BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS.

Žiadna časť tohto materiálu nesmie byť reprodukovaná, kopírovaná alebo prenášaná mechanicky, elektronicky alebo akoukoľvek inou formou za iným ako účelom definovaným autorom. Činnosť ako nedovolené kopírovanie, používanie tohto materiálu v akejkoľvek forme bez súhlasu autora, alebo za účelom, ktorý nebol autorom schválený, môže mať za následok finančnú pokutu za prípadne vzniknuté škody, alebo kompenzáciu z využívania ktoréjkoľvek časti tohto materiálu.

home