MIEROVA 2,4

Bytový dom Mierova 2 a 4 je situovaný v mestskej časti Bratislava – Ružinov. V bytovom dome mali niekoľko dôvodov, prečo sa rozhodli pre realizáciu projektu. Hlavným dôvodom, bol častý výskyt neznámych osôb v priestoroch domu, ohrozovalo to nie len samotných obyvateľov, ich majetok, ktorý sa tak stal ľahko prístupným, no tiež spoločné zariadenia v dome, ich poškodzovanie a znečisťovanie.

mierova2 mierova4 mierova4


Tento stav bol spôsobený najmä ľahostajnosť niektorých obyvateľov, ktorí po vstupe do domu nechali dvere otvorené. V blízkosti Mierovej ulice sa nachádza Centrum pre liečbu drogových závislostí a bohužiaľ nie každému sa dá a podarí pomôcť zbaviť sa závislosti na drogách. No a nie zriedka sa stávalo, že takto otvorený vchod využívali ako úkryt práve drogovo závislí, ktorí si potrebovali rýchlo a v kľude aplikovať drogu. Zástupcovia vlastníkov bytov sa preto rozhodli, že sa už nebudú spoliehať na iných a pristúpia k zmenám, ktoré vytvoria dostatočné podmienky pre zlepšenie situácie a svoje byty začnú chrániť už pri vstupe do domu

Naištalovaný bol komplexný prístupový systém DEK SIEŤ na hlavnom aj zadnom vchode spolu elektromagnetickými zámkami. Hlavné vchodové dvere boli kompletne zrekonštruované spolu s novým riešením poštových schránok.


foto dom pred realizáciou projektu
foto montážne práce na úprave vchodových dverí
pdf Informácie a poučenie pre obyvateľov ... (pdf)


home