logo1   logo2
logo3

foto


Úprava vchodových dverína Mierovej 2 a 4

Montážne práce na úprave vchodových dverí v bytový dom na ul Mierova 2 a 4 v Bratislave. Dvere museli byť zrekonštruované z dôvodu inštalácie prístupového sytému a nového typu poštových schránok.

home

   foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10