SOFTWARE BBIQ

Do projektu sa snažíme neustále prinášať nové technické riešenia, ktoré napomáhajú zefektívniť vynaložené náklady na technické zabezpečenie domov. Software BBIQ bol vyvíjaný špeciálne pre bytové domy, reagoval na Zákon č. 367 Zb. o správe bytov a nebytových priestorov, ako aj na požiadavky správcov databáz, najčastejšie predsedov výborov samospráv.

Software je postavený na prehľadnej evidencii užívateľov a udalostí. Prináša prepracovanejšiu správu identifikátorov a zároveň príjemné užívateľské prostredie. Podporuje spoluprácu prístupového systému a dvojvodičového dorozumievacieho systému, kontrolu a ovládanie výťahov, fotoidentifikáciu, vzdialenú správu systému cez GSM, LAN a WAN. Software obsahuje prvky, ktoré umožňujú analýzu udalostí vo vybranom čase vstupy, výstupy, nezatvorené dvere, násilné otvorenie, adresné otváranie z bytu a iné funkcie, ktoré sú nápomocné pre kvalitnú správu objektu. Presné definície vlastností každého identifikátora, dávajú možnosť zákonného obmedzenia užívateľských práv pre neplatičov alebo neprispôsobivé osoby.


  • podpora systémov prístupových DEK SIEŤ, BES kontrolných VKS, BSP , komunikačných DDS
  • identifikácia užívateľov
  • adresné vyhodnocovanie udalostí
  • vzdialená správa systému
  • diaľkové ovládanie zariadení
  • on-line sledovanie udalostí
  • vytváranie bezpečnostných zón
dek systém
pdf základné funkcie softwaru BBIQ, (pdf)


home