CIEĽ PROJEKTU

Cieľ Projektu bol jasný - bojovať s kriminalitou a pomôcť obyvateľom obytných domov vytvoriť podmienky dôstojného a bezpečného bývania. Prvé zmeny a vylepšenia museli byť vykonané na technickej úrovni - zabezpečiť hlavné vchody a iné ľahko zraniteľné miesta, ako aj monitorovanie spoločných priestorov v dome. Potom prišla ťažšia úloha, zlepšiť povedomie obyvateľom domu o ich právach, zodpovednosti a povinnostiach. Dom hromadnej bytovej výstavby je unikátna komunita a počet jej obyvateľov sa niekedy rovná populácii malej dedinky. Každý rezident obytného domu môže prispieť svojou troškou k prevencii kriminality a k zlepšeniu životného štandardu a to tak, že bude ostražitý a bude dodržiavať zopár usmernení, rád a pravidiel. Poznať svojich susedov je rovnako dôležité, pretože to dáva možnosť obyvateľom rozpoznať, kto má právo vstupovať do domu a prípadne eliminovať pohyb podozrivých a neoprávnených osôb v priestoroch domu.


ZÁKLADNÉ CIELE PROJEKTU
  • zvýšenie bezpečnosti obyvateľov domu
  • zníženie anonymity v dome
  • zníženie rizika pohybu neoprávnených osôb v priestoroch domu
  • zníženie rizika poškodzovania zariadení domu (vandalizmus)
  • zamedzenie páchania trestných činov a priestupkov v priestoroch domu

I napriek všetkým skúsenostiam a snahe, ktorú máme vieme, že perfektné a konečné riešenie problému kriminality neexistuje. Budovy s ozbrojenými strážnikmi ako banky sú vykrádané a obytný dom je pre zlodeja oveľa ľahší cieľ. Preto nikto nemôže očakávať, že prístupový systém s prvkami odolnými voči vandalom a schopnými zvládať vysokú frekvenciu prevádzky urobí zázrak. Každý, kto je nejako zainteresovaný v živote domu - vlastníci, správcovia, nájomníci sa musia spýtať k akým aktivitám oni sami pristúpili, aby zlepšili bývanie v dome a urobili ho viac bezpečným. S našim projektom máme jediný zámer, podporiť týchto ľudí a dať im šancu začať robiť viditeľné zmeny v rámci bezpečnosti ich domu.


home