ODOLNOSŤ VOČI ÚTOKOM - ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

Praxou sme sa presvedčili, že zábranový prvok - elektrický zámok, musí mať pevnú konštrukciu a nesmie obsahovať veľa mechanických častí. Elektromagnetické zámky sú bez mechanických častí a na zabezpečenie dverí (uzamknutie) využívajú len magnetickú silu a preto je zaručená ich dlhá životnosť a funkčnosť aj pri častom otváraní. Môžu byť inštalované dva zámky na jedny dvere (vo vrchnej a spodnej časti, čím sa formujú dvere) a ich schopnosť odolávať fyzickým útokom. Majú signalizáciu nezatvorených dverí a schopnosť zabezpečiť aj nesprávne doliehajúce dvere, čím vylepšujú funkciu samozatvárača v zimných mesiacoch.

V neposlednom rade treba spomenúť ich inverznú funkciu, tzn. že pri výpadku prúdu sa dvere odblokujú. Táto vlastnosť je veľmi dôležitá pri inštalácii na únikové východy. Pokiaľ sa využívajú zálohové zdroje a dôjde k situácii ohrozujúcej životy obyvateľov domu, okamžité odblokovanie dverí je možné riešiť požiarnym hlásičom.


Elektromagnetické zámky sú vhodné na brány, a dvere na ktoré sa predpokladá väčší fyzický útok, prípadne denná frekvencia ich otvárania je vysoká (viac ako 200x za deň.)

EMZ - elektromagnetický zámok sa skladá z dvoch častí (nárazová platnička a telo magnetu). Jeho konštrukcia zaručuje dlhú životnosť a vysokú zabezpečovaciu silu.
emz

V ponuke sú EMZ štandardné a vodotesné vhodné napr. prekontajnerové stojiská, brány apod.

pdf technické vlastnosti EMZ, (pdf)
sipka prečo inštalovať elektromagnety...
sipka ako vybrať správny zámok...


home