ROZVOJ PROJEKTU

Projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS® sa rozvíja podľa aktuálnej potreby, tj. reaguje na konkrétne požiadavky zo strany obyvateľov domu v hromadnej bytovej výstavbe. Znamená to, že do projektu sú neustále dopĺňané prvky, ktoré zlepšujú možnosť kvalitného zabezpečenia obytného domu.

Nie všade sa zatiaľ podarilo komplexne zaviesť všetky jeho prvky a to najmä z dôvodu malej informovanosti obyvateľov, členov domových samospráv ako aj zástupcov polície. Naše aktivity sa snažíme usmerniť tak, aby sa v čo najkratšom čase pripravili všetky podmienky pre plný rozvoj projektu vo všetkých regiónoch Slovenska.

Projekt začal v Bratislave-Petržalke. Domy tu prijali mnohé odporučané organizačné opatrenia a tiež sa mnoho z nich zapojila do spolupráce s políciou. Tento úspech bol s určitosťou aj zásluhou zástupcov KR PZ Bratislava 5, ktorí vynaložili veľké úsilie na komunikáciu a stretávanie s obyvateľmi a prijali vhodné opatrenia v rámci svojich obvodných oddelení pre efektívne využívanie projektu. V rámci Bratislavy sa snažíme dosiahnuť podobný úspech aj v ostatných mestských častiach, kde sú technické prvky inštalované vo veľkom počte.

Projekt nežije len v Petržalke, realizácie projektu na technickej úrovni sú po celom Slovensku, spomenieme mestá ako Bánovce nad Bebravou, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Nitra. V Nitre sa rozvíja aj spolupráca s políciou.


home