NÁZOR NA PROJEKT ...

“Je praxou overené, že jednotlivé časti projektu sú navrhnuté tak, aby poskytovali domovej samospráve nové jednoduchšie a pritom účinnejšie nástroje na výkon samosprávy.

Celý projekt tak neplní len pasívnu funkciu ochrancu zdravia a majetku obyvateľov domu, ale ďalšou pridanou hodnotou tohoto systému je, že obyvateľov aktívne vychováva a potláča ich anonymitu. Postaví jednoducho nie tretiu osobu, ale priamo každého z nich a bez toho aby si to možno vôbec uvedomovali nekompromisne do neanonymnej úlohy zodpovedného nie len za svoju bezpečnosť a majetok, ale bezpečnosť a majetok aj spolubývajúcich.”

Ing. Petr Drda
predseda Výboru domovej samosprávy
Rovniankova 14, Bratislava


home