ORGANIZAČNÁ ČASŤ PROJEKTU DROGYVON

Ako už bolo spomenuté, cieľom projektu je bojovať s kriminalitou a pomôcť obyvateľom obytných domov vytvoriť podmienky dôstojného a bezpečného bývania. Po zrealizovaní technickej časti prichádza ťažšia úloha, zlepšiť povedomie obyvateľom domu o ich právach, zodpovednosti a povinnostiach. Dom hromadnej bytovej výstavby je unikátna komunita a počet jej obyvateľov sa niekedy rovná populácii malej dedinky. Každý rezident obytného domu môže prispieť svojou troškou k prevencii kriminality a k zlepšeniu životného štandardu a to tak, že bude ostražitý a bude dodržiavať usmernenia, rady a pravidlá. Poznať svojich susedov je rovnako dôležité, pretože to dáva možnosť obyvateľom rozpoznať, kto má právo vstupovať do domu a prípadne eliminovať pohyb podozrivých a neoprávnených osôb v priestoroch domu.

I napriek všetkým skúsenostiam a snahe, ktorú máme vieme, že perfektné a konečné riešenie problému kriminality neexistuje. Budovy s ozbrojenými strážnikmi ako banky sú vykrádané a obytný dom je pre zlodeja oveľa ľahší cieľ. Preto nikto nemôže očakávať, že kamerový či prístupový systém s prvkami odolnými voči vandalom a schopnými zvládať vysokú frekvenciu prevádzky urobí zázrak. Každý, kto je nejako zainteresovaný v živote domu - vlastníci, správcovia, nájomníci sa musia spýtať k akým aktivitám oni sami pristúpili a plánujú pristúpiť, aby zlepšili bývanie v dome a urobili ho viac bezpečným. S našim projektom máme jediný zámer, podporiť týchto ľudí a dať im šancu začať robiť viditeľné zmeny v rámci bezpečnosti ich domu.

V rámci projektu sú neustále vyvíjané iniciatívy na spoluprácu s úradmi a organizáciami, ktoré majú vplyv na riešenie problémov týkajúcich sa bývania a kriminality v obytných domoch (Policajný zbor, Mestská polícia, Miestny úrad, správca bytového domu).


home