SAFE LIVING VISEGRAD

Safe Living for Visegrad - podpora obnovy panelových sídlisk zo štrukturálnych fondov EÚ pre krajiny Višegrádskej spolupráce.
logo

Jednou zo základných úlohou projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS je vytváranie preventívnych opatrení potláčajúcich prejavy vandalizmu a kriminality vo viacbytových domoch. Rokmi sa potvrdilo, že projekt má svoje opodstatnenie a ľuďom skutočne pomáha.

Z bratislavskej Petržalky sa rozšíril najskôr do ďalších mestských častí a neskôr aj do iných miest Slovenska. V ostatnom čase zaujala komplexnosť a unikátnosť riešení v rámci projektu aj odborníkov spoza hraníc. Už minulý rok sme boli oslovení Odborom prevencie kriminality Ministerstva vnitra Českej republiky a po viacnásobných konzultáciách sme boli prizvaní prezentovať projekt na medzinárodnej konferencii pod názvom „Kamerové monitorovacie systémy“, ktorá sa konala v rámci veľtrhu Pyros/Iset 2006 v Brne.

Na spomínanej konferencii v Brne sme po prvý krát predstavili návrh na ďalšie pokračovanie projektu pod názvom SAFE LIVING VISEGRAD. Ako už názov naznačuje nová koncepcia bude založená na spolupráci krajín Vyšegrádskej štvorky, výmene skúsenosti, informácií a pomoci pri riešení spoločných problémov z oblasti bezpečnosti bývania.

Cieľom bude vytvorenie podmienok spolupráce súkromného sektora, miestnych samospráv a polície tak, aby z toho profitoval hlavne občan a jeho bezpečnosť. Ďalej to bude pomoc samosprávam efektívne využívať finančné prostriedky od Európskej komisie z fondu regionálneho rozvoja a z fondu pre revitalizáciu a humanizáciu sídlisk za účelom realizácie projektu a jeho preventívnych prvkov. Skvalitniť chceme aj pomoc zástupcom domov v oblasti využívania práva v boji s neplatičmi, vandalmi a neprispôsobivými osobami. Veríme, že rozšírením projektu pomôžeme nie len slovenským sídliskám získať novú lepšiu tvár.


home