OCENENIE PROJEKTU

Počas 15.ročníka Medzinárodné veľtrhu SECURITY BRATISLAVA udelila hodnotiaca komisia a organizátor EXPO DESIGN projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS Čestné uznanie PRIX SECURITY BRATISLAVA.Toto ocenenie si veľmi Vážime, nakoľko je udeľované odbornou komisiou domácim alebo zahraničným výrobkom, ktoré svojím riešením znamenajú mimoriadny pokrok a celkový prínos v zabezpečovacej technike v rámci Slovenskej republiky.

V oblasti bezpečnosti hromadnej bytovej výstavby je náš projekt stále jedinečný na Slovensku a dovolíme si povedať aj v Európe.

Prepracovanosť technického zabezpečenia v spojení s organizačnými postupmi vytvára komplex opatrení, ktoré reálne uspeli v zložitých podmienkach veľkých viacbytových domov a sídlisk.
ocenenie


home